00385 98 281 320 ıı 00385 99 6702870 madura@zg.t-com.hr

Zanimljivosti

Dugi otok se prvi puta spominje sredinom 10. stoljeća pod imenom Pizuh od strane bizantinskog cara konstantina Porfirogeneta. U 11. stoljeću naziva se Insula Tilagus, te u 13. stoljeću veliki otok. Od 1460. godine spominje se ime Dugi otok. Postoje artefakti iz mlađeg kamenog doba, a također i ostaci ilirski utvrda na vrhovima otoka.

Ako prije ulaska u Sali skrenete desno prema uvali Katina, proći ćete uz mnogobrojne ilirske nadgrobne humke, karakteristične po svojem obliku i razbijenom keramikom na njima.

U Božavi, na kraju polja može se obići poklopac starog rimskog sarkofaga iz 4/5. stoljeća. Također, ako se ide cca 200-300 metara dalje prema uvali Zagračina, može se skrenuti desno uzbrdo i nakon cca 5 minuta popeti na ravni široki vrh brda Kruna, odakle se pruža krasan pogled na desetak otoka i otočića sve naokolo.
Na stijenama iznad uvale Brbišćica mogu se naći u kamenu fosili amonita (morskih puževa starih cca 20-80 milijuna godina).